הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הודעה בדבר כוונת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ להתקשר עם עז הרים – תשתיות רכיבה בע"מ (להלן: "עז הרים") לתכנון, עיצוב והקמת מסלולי רכיבה אתגריים מסוג "פאמפטרק" וגלישת גלגלים

הודעה בדבר כוונת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ להתקשר עם עז הרים – תשתיות רכיבה בע"מ (להלן: "עז הרים") לתכנון, עיצוב והקמת מסלולי רכיבה אתגריים מסוג "פאמפטרק" וגלישת גלגלים 

 

 1. (החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה הכלכלית") מבקשת להתקשר עם מציע לתכנון, עיצוב והקמת מסלולי רכיבה אתגריים מסוג "פאמפטרק" וגלישת גלגלים ברצועת חוף אשקלון (להלן: "העבודות

 

 1. לצורך זאת מבקשת החברה הכלכלית לקבל הצעה לתכנון, עיצוב והקמת מסלולי רכיבה אתגריים מסוג "פאמפטרק" וגלשן גלגלים (כדוגמת קארבר) ברצועת חוף אשקלון. תכנון וביצוע משטחי החלקה קמורים ומיוחדים עבור 
 2. (העולמית QUESTשל חברת SP150E סקייטבורד וגלשן גלגלים.משטחי האספלט יהיו מחוזקים ומצופים בפולימר אקרילי מחוזק אפוקסי צבעוני (כדוגמת סיווג
 3.   . מסלולי הרכיבה/ גלישה יהיו מעוצבים ברצף ייחודי של אלמנטים שיכללו תלוליות, רולרים, סיבובים מוגבהים וכו
 1. מצויה בידי החברה הכלכלית חוות דעת שניתנה על ידי הגורמים המקצועיים, ממנה עולה כי עז הרים היא הגוף היחיד היכול לבצע את העבודות במלואן
 1. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 מבקשת החברה הכלכלית להתקשר עם עז הרים כספק יחיד, זאת לצורך ביצוע העבודות
 2.  
 1. אדם ו/או חברה הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את העבודות רשאים לפנות לחברה הכלכלית בנושא וזאת לא יאוחר מיום 12/07/2015 בשעה 14:00
 1. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, עבור הגב' אביטל אסייג,
 2. avital@chakal.co.ilבאמצעות פקס מס'08-6744514 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 
 3. . יש לוודא קבלת הפקס' או הדואר האלקטרוני בטלפון 08-6707101
 1. לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות (לרבות שם מלא, ח.פ., כתובת, מספרי טלפון קווי ונייד, מספרי פקס ודוא"ל) וכן את פרטיו של המציע האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות

 

 

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ