הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 11/2024 פנייה לאיתור מנהל/ת אגף הנדסה בתחום מבני ציבור

 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מועמדים להגיש הצעתם למילוי מנהל/ת אגף הנדסה בתחום מבני ציבור.  

 תיאור התפקיד:

גיבוש ויישום המדיניות בכל הקשור לתכנון, פיתוח ובנייה במקרקעין והנכסים המנוהלים על ידי החברה;

 • תכנון עבודת האגף בטווח הקצר והארוך, תוך הגדרת תהליכי עבודה לגורמים רלוונטיים;
 • פיקוח ובקרה על יישום המדיניות באגפים השונים בתאום עם סמנכ"ל ההנדסה;
 • תכנון ובניית תוכניות עבודה בתחום מבני הציבור ופיקוח על ביצוען;
 • ניהול מעקב ובקרה אחר מכלול הפרויקטים והמשימות הקשורות למבני הציבור, לרבות סיורים מקצועיים הנדסיים, פיקוח באתרי עבודה וקיום תנאים נדרשים, ביצוע ביקורות על פי צורך;
 • ניהול תקציב, מעקב ודיווח על ביצוע בהתאם לתוכניות עבודה שנתית תוך הקפדה על מיצוי תקציבי ותכנון בנייה והקמה של מבני הציבור והחינוך;
 • אחריות על ניהול, גיבוש ויישום מדיניות החברה לתכנון, פיתוח, בניה ושימוש בנכסי החברה;
 • ניהול תהליכי התכנון, עיצוב, שדרוג והקמה של מבני ציבור, לרבות תכנון תב"ע והיתרים;
 • ייצוג החברה בפורומים הרלוונטיים והשתתפות בצוותי עבודה מקצועיים בתחום מבני הציבור;
 • קידום הליכי מכרז (תכנון וביצוע) והליכי בדיקת הצעות המשתתפים, ניהול וארגון הכנת מכרזים, ליווי הליכי המכרזים.
 • ניהול צוות עובדים ו/או מתכננים ויועצים;

דרישת סף למשרה:

 1. השכלה- בעל/ת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בישראל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה , אדריכלות או תכנון ערים או  הנדסאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסכמים, התשע"ג-2012, באותם תחומים.
 2. ניסיון מקצועי  – עבור בעל תואר אקדמאי- ניסיון מוכח של לפחות חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  עבור הנדסאי- ניסיון מוכח של לפחות שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 3. ניסיון ניהולי -  ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנות ניסיון  בניהול עובדים בכפיפות ישירה.

 עדיפות:

לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים בניה ציבורית ופיתוח שכונות ולבעלי ידע במנהל ציבורי, חברות עירוניות ו/או שלטון מקומי.

כישורים נדרשים:

היכרות וניסיון בעבודה עם הסקטור המוניציפאלי ומשרדי הממשלה, ניסיון בייזום וכן בתכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות , הכרת תהליכי התכנון, רישוי והיתרים, נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות, ביצוע מס' משימות במקביל, אחריות כוללת לניהול צוותי עובדים ו/או יועצים ומתכננים.

 אגף:  הנדסה
כפיפות: סמנכ"ל הנדסה
רמת שכר: 60%-70% משכר מנכ"ל

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד מוזמנים להגיש קורות חיים בצירוף, תצלום ת.ז, תעודות, אישורים, אישורי העסקה, אסמכתאות עבור ניסיון קודם, המלצות ושאלון אישי הנמצא באתר החברה, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל  ברח' בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון.

תיבת המכרזים תוצב במשרדי החכ"ל יומיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 18/06/2024 בשעה 14:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

 קרי, ביום 16/06/2023 וביום 17/06/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 18/06/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 14:45 בלבד.

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 החברה רשאית לזמן לראיונות רק מועמדים שיימצאו מתאימים.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ