הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 1/2021 לביצוע עבודות לחפירה ופינוי חול מהמרינה באשקלון ופינויו לצורך שמירת עומקים בשטח המים שבאחריות המרינה


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 1/2021 לביצוע עבודות לחפירה ופינוי חול מהמרינה באשקלון ופינויו לצורך שמירת עומקים בשטח המים שבאחריות המרינה

לתשומת לב המשתתפים, כנס המציעים נדחה, ויתקיים מחר 12/01/2021 בשעה 13:00.

להלן קישור לכנס שיתקיים באמצעות אפליקציית ה-ZOOM:

https://zoom.us/j/91606568841?pwd=N3hRTjhWMDVPalkwZVJPeGhSbU51Zz09

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

מכרז פומבי 1/2021 לביצוע עבודות לחפירה ופינוי חול מהמרינה באשקלון ופינויו לצורך שמירת עומקים בשטח המים שבאחריות המרינה

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלינק: https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=157631&hideMenu=1&HideStoreOps=1.

תשלום בכל אמצעי אחר יש לשלם דרך מחלקת הכספים של החברה.

 חוברת מכרז מעודכנת ליום 05.01.2021 הועלתה לאתר החברה. 

לינק לכנס המציעים יפורסם באתר החברה, נא לעקוב.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ  

מכרז פומבי 1/2021 לביצוע עבודות לחפירה ופינוי חול מהמרינה באשקלון ופינויו לצורך שמירת עומקים בשטח המים שבאחריות המרינה

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת
הצעות לביצוע עבודות לחפירה ופינוי חול מהמרינה באשקלון ופינויו לצורך שמירת עומקים בשטח המים שבאחריות המרינה ע"פ מפה ימית בה מסומן גבולות נמל מרינה אשקלון כפי שמופיע בצו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אשקלון) שבדיני ספנות הנמלים (להלן: "מפה ימית") ועומקים אחרים ע"פ דרישת החברה, וזאת במשך כל ימות השנה (להלן: "העבודות"), והכל בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז, למפרטים ולכל נספחי ההסכם והמכרז ותנאיו.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 11/01/2021 בשעה 11:00 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 28/01/2021 בשעה 12:45.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 חוברת מכרז מעודכנת 5.01.2021

נספח 4- ביטוח

פרוטוקול כנס מציעים

מצגת כנס מציעים

קישור לתשלום מקוון:

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=157631&hideMenu=1&HideStoreOps=1

 קישור לפתיחת המכרז ב ZOOM:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94856279305?pwd=WE1rVU8vSUFlb05NZ1RtdzZ4ZDhmUT09

.Meeting ID: 948 5627 9305

Passcode: 819754