הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 25/2020–לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות פוטוולטאיות על גגות מבני חינוך וציבור ברחבי העיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 25/2020–לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות פוטוולטאיות על גגות מבני חינוך וציבור ברחבי העיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל) פונה בזאת
לקבלת הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות פוטוולטאיות על גגות מבני חינוך וציבור ברחבי העיר אשקלון כולל מתן שירותי אחריות ובדק (להלן: "המערכות" ו"העבודות" בהתאמה).


פרטי המכרז המלאים, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים, מפורסמים באתר החכ"ל בכתובת: www.chakal.co.il. העיון אינו כרוך בתשלום.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע עד ולא יאוחר מיום שלישי, 11/08/2020 בשעה 08:45.


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

 סקר גגות

תמונות אתרים

מסמך הבהרות

קישור לכנס מציעים -

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/71595036709?pwd=bTlaV0JqUUxBT3Q0Q2ZQNklZOHpsUT09

 

Meeting ID: 715 9503 6709

Passcode: 7E3Rpi