הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 28/2020 פנייה לאיתור סמנכ"ל הנדסה בחכ"ל


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ ("חכ"ל")
בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
טל': 6707100- 08 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 28/2020 פנייה לאיתור סמנכ"ל הנדסה בחכ"ל


שלום רב,

הריני להודיעכם כי המועד האחרון להגשת מועמדות במכרז שבנדון הוארך עד ליום 13/10/2020 בשעה 14:00.


יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ ("חכ"ל")
בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
טל': 6707100- 08 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 28/2020 פנייה לאיתור סמנכ"ל הנדסה בחכ"ל

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל"), מזמינה מועמדים להגיש הצעתם למילוי משרת סמנכ"ל הנדסה בחכ"ל.

תיאור התפקיד:
- ניהול התכנון וניהול הביצוע של פרויקטים.
- ניהול תקציבי הפרויקטים.
- פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת בתחום ההנדסה.
- קיום קשר עם משרדי ממשלה וגורמים סטטוריים שונים בכלל זה משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, ועדה מחוזית, גורמי התכנון, משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל ועוד.
- קידום הליכי מכרז (תכנון וביצוע) והליכי בדיקת הצעות המשתתפים, ניהול וארגון הכנת מכרזים, ליווי הליכי המכרזים.
- קידום הליכים סטטוטוריים, הפקעות והיתרים, פרוגראמות לתכנון.
- בדיקה ואישור היתרי בניה.
- תיעוד החלטות הנהלה ומעקב אחר יישומן.
- תיאום וקידום פרויקטים ומשימות.
- תיאום ובקרה על לוחות זמנים ובקרה תקציבית.
- ניהול צוות עובדים

דרישת סף למשרה:
1. בעל תואר ראשון (B.SC) בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר.
2. ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש שנות ניסיון.
3. שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
עדיפות:
לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים בניה ציבורית ופיתוח שכונות ולבעלי ידע במנהל ציבורי, חברות עירוניות ו/או שלטון מקומי.

כישורים נדרשים:
- היכרות וניסיון בעבודה עם הסקטור המוניציפאלי ומשרדי הממשלה, ניסיון בייזום של פרויקטים, הכרת תהליכי התכנון, רישוי והיתרים, היכרות וניסיון בהכנת מכרזים מסוגים שונים, כושר ארגון, אחריות, אמינות, נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות, ידע בקריאת תכניות, אחריות כוללת לניהול צוותי עובדים מדיסציפלינות שונות: הנדסה, תכנון, רכש ועוד.
 שליטה בכל יישומי האופיס לרבות אקסל והכנת מצגות, כושר ביטוי בכתב ובע"פ, יכולת ביצוע מספר משימות במקביל.

כפיפות: מנכ"ל.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד מוזמנים להגיש קורות חיים בצירוף, תצלום ת.ז, תעודות, אישורים, המלצות ושאלון אישי הנמצא באתר החברה, לתיבת דוא"ל בכתובת:
michrazim@chakal.co.il , עד לא יאוחר מיום 17/09/2020 בשעה 12:00.
באחריות המועמדים לוודא את קבלת המייל בחוזר ו/או בטל': 08-6707100.

החברה רשאית לזמן לראיונות רק מועמדים שיימצאו מתאימים.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שאלון אישי לאיתור חשש לניגוד עניינים