הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הודעה על היתר מס' 04/20 להטלת פסולת ים מקבל ההיתר- החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ- ח.פ 511191306

 הודעה על היתר מס' 04/20 להטלת פסולת ים מקבל ההיתר- החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ- ח.פ 511191306
אופן ההזרמה ומיקומה
ההזרמה תתבצע באמצעות דוברת מחפר וצינור אשר יזרים את החול מעבר לשובר גלים או לאורך החוף הצמוד למרינה,
בכמות של כ- 15 מ"ק חול ים הנחפר מפתח הכניסה למרינה אשקלון ולאורך הצד הפנימי של השובר גלים מערבי לאורכו.

ההיתר המלא מפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה.