הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

רשות החניה

רשות החניה הוקמה במטרה לרכז, להשביח ולייעל את מערך החניה והתחבורה בעיר אשקלון, לרווחתם ולטובתם של התושבים. רשות החניה פועלת לשיפור ולתפעול של מקומות חניה ברחבי העיר וכן לאיתור ולפיתוח של מקומות חניה נוספים. כמו כן, ברשות נעשים מאמצים להוציא לפועל את מדיניות אכיפת החניה, בהתאם לתוכנית האכיפה והסדרים שבחוק העזר העירוני.