הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

בקשה להישפט

אזרח המבקש להישפט ימלא את טופס הבקשה, וישלח את הטופס עם כל הפרטים המבוקשים בתוך 90 יום מיום קבלת הודעה כלשהי.

אזרח המבקש להישפט לאחר קבלת הודעת תשלום קנס, או לאחר שערעורו נדחה, או לאחר שליחת הודעה בדבר הסבה - ישלח בקשה להישפט לרשות החניה עם כל פרטיו: שם מלא, ת"ז, כתובת, מספר הדו"ח, מספר הרכב, כתובת E-Mail וטלפון נייד .

בקשה להישפט שתתקבל בחלוף הזמן המותר לא תתקבל לרישום.