הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

בקשה להסבת הדו"ח מבעל הרכב למבצע העבירה

להגשת בקשה להסבת דו"ח חניה, על בעל הרכב להגיש בתוך 90 יום, מיום קבלת הודעה, את המסמכים הבאים:

  • בקשה על שם הנהג שנהג בפועל בצירוף פרטים מזהים, כגון: שם מלא, ת"ז, כתובת, מספר הדו"ח, מספר הרכב, כתובת E-Mail וטלפון נייד.
  • לבקשה יש לצרף תצהיר של מי שהרכב היה ברשותו או באחריותו בעת ביצוע העבירה, וכן צילום תעודה מזהה או רישיון נהיגה של הנהג.

 

  • רק בקשה שתוגש כאמור תופנה לטיפול.