הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

ערעור על דו"ח חניה

מרגע קבלת הדו"ח, ניתנת לאזרח הזכות לערער בתוך 30 יום.

ניתן להגיש ערעור בדרכים הבאות:

-  באמצעות דוא"ל: Parking@chakal.co.il

-  באמצעות טופס מקוון (קישור)

-  באמצעות הפקס: _____________

-  באמצעות שליחת הערעור בדואר לכתובת: _____________בבקשת הערעור חשוב לציין פרטים מזהים של מבקש הבקשה, כגון: שם מלא, ת"ז, כתובת, מספר הדו"ח, מספר הרכב, כתובת E-Mail וטלפון נייד .

אם לא יוגש ערעור בתוך 30 יום מקבלת הודעת תשלום הקנס, לאחר 90 יום תחול תוספת פיגורים.