הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הודעה על היתר הזרמה לים מספר 4/21
אופן הזרמה ומיקומה:
ההזרמה תתבצע האמצעות דוברת מחפר וצינור אשר יזרים את החול מעבר לשובר הגלים ו/או לקטע חוף שאינו מוכרז, מצפון למרינה. החול שיוטל אל קטע החוף האמור יועבר בכלים הנדסיים למען הזנת החוף מצפון למרינה להגנת המצוק החופי.

ניתן לעיין בהיתר ההזרמה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ובאתר החברה הכלכלית..

היתר להטלת פסולת בים מס' 04/21