הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הודעה על העמדת שטחים במזח הדרומי של המרינה לצרכי עגינה מסחרית (השטת נוסעים בשכר)


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

הודעה על העמדת שטחים במזח הדרומי של המרינה לצרכי עגינה מסחרית (השטת נוסעים בשכר)

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע כי החליטה להעמיד חמישה שטחי עגינה במזח הדרומי של המרינה לקהל הרחב לצרכי עגינה מסחרית (השטת נוסעים בשכר).

תנאי ההתקשרות, לרבות דמי העגינה, מוסדרים בהסכם בו ניתן לעיין, ללא תשלום, באתר החברה הכלכלית בכתובת www.chakal.co.il,ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

מובהר כי הבחירה במפעילים תהא בשיטת "כל הקודם זוכה", וכי החברה תתקשר עם חמשת המפעילים הראשונים אשר יחתמו על ההסכם עמה.

תנאי העגינה יהיו בהתאם להוראות ההסכם והוראות כל דין.


בכבוד רב,

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מסמכים

הסכם